Tiến độ thanh toán

ĐỢT THANH TOÁN GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI ĐIỂM
Đợt 1 35% Giá trị hợp đồng Tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán
Đợt 2 10% Giá trị hợp đồng Trong vòng 7 ngày sau khi hoàn thành xong sàn tầng 9
Đợt 3 10% Giá trị hợp đồng Trong vòng 7 ngày sau khi hoàn thành xong sàn tầng 18
Đợt 4 10% Giá trị hợp đồng Trong vòng 7 ngày sau khi hoàn thành xong sàn tầng 27
Đợt 5 5% Giá trị hợp đồng Trong vòng 7 ngày sau khi chát xong tường ngoài nhà
Đợt 6 25% Giá trị căn hộ + 2% phí bảo trì Nhận bàn giao nhà
Đợt 7 5% Giá trị hợp đồng Bàn giao sổ sổ
  1. Chính sách hỗ trợ tài chính
  • Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán với các điều kiện theo chính sách cho vay mua nhà của Ngân hàng Seabank-Sở Giao dịch
  • Chiết khấu 2,5% trên giá bán căn hộ đã bao gồm VAT nếu khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất 0%
  • Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ( SeaBank) là ngân hàng bảo lãnh dự án
  1. Chính sách chiết khấu thanh toán sớm
  • Khách hàng thanh toán sớm đến 95% Giá trị hợp đồng tại thời điểm kí HĐMB được chiết khấu 5% , chiết khấu 3% với khách hàng thanh toán sớm 70% Giá trị Hợp đồng tại thời điểm kí HĐMB
  • Hoặc khách hàng thanh toán sớm từ 70% đến 95% Giá trị hợp đồng tại thời điểm kí HĐMB nhận Nhận lãi suất ngân hàng hàng tháng trên số tiền thanh toán trước hạn là 8%/năm